Multidisciplinaire samenwerking

Seksualiteit is een complex gegeven. Verschillende lichamelijke, psychologische en/of relationele factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van de seksuele klacht en bij het voortduren van deze klacht.

Vanuit dit idee, hecht ik als seksuoloog belang aan een nauwe samenwerking met andere collega hulpverleners die een meer medische achtergrond hebben (huisarts, gynaecoloog, endocrinoloog, uroloog,…) en/of een meer lichamelijke aanpak hanteren in hun behandeling (bekkenbodemtherapeut, relaxatietherapeut,…). Zelf richt ik mij als seksuoloog dan meer op de psychologische en relationele factoren die van invloed kunnen zijn op de seksuele klacht.

Deze multidisciplinaire samenwerking is belangrijk in de beginfase van de therapie, meer bepaald om de oorzakelijke en bijdragende factoren van uw individuele seksuele klacht in kaart te brengen en zodoende een gepast behandelplan op te kunnen stellen. Daarnaast blijft een multidisciplinaire aanpak van de seksuele klacht belangrijk doorheen het verdere verloop van de therapie. Indien uw individuele seksuele klacht dit vereist, zou het dus kunnen dat ik je na het intakegesprek het voorstel doe, om eens langs te gaan bij een collega van een andere discipline om enkele lichamelijke zaken uit te klaren en/of uit te sluiten. Een dergelijke doorverwijzing gebeurt uiteraard enkel in samenspraak met jou en mits jouw toestemming.

Tenslotte zou het ook kunnen dat ik na een eerste intakegesprek het gevoel heb dat ik niet over de gewenste deskundigheid beschik om je zo goed mogelijk te helpen. In dat geval zal ik je in samenspraak en na onderling overleg zorgvuldig doorverwijzen naar meer gepaste hulpverlening.