Werkwijze

Eerste sessie

Therapie is voor mij een ‘samen op weg gaan’. Een eerste gesprek is eerder verkennend, waarbij ik enerzijds samen met jou individueel of met jullie als koppel zal nagaan met welke (seksuele/relationele) zorgen, vragen, klachten, … jij of jullie precies worstelen. Daarna kunnen we samen overleggen of je bij mij op de juiste plek bent met je specifieke vraag en of je het gevoel hebt dat ik de juiste persoon ben om samen verder te zoeken naar een aanvaardbare verandering in datgene waar je/jullie tegenaan loopt/lopen. Aarzelingen om in therapie te komen, vragen of bedenkingen mag je gerust meenemen naar dit gesprek, zodat we hierbij kunnen stilstaan.

Verder verloop van sessies

Indien we ervoor kiezen om samen verder te gaan, dan praten we in de vervolggesprekken verder over de zorgen, vragen of klachten waarmee je zit/jullie zitten en proberen we samen aan de slag te gaan, o.a. aan de hand van gesprekstherapie, creatievere therapie, huiswerkopdrachten,… . Daarbij is er steeds ruimte voor feedback van jou/jullie over hoe jij/jullie de inhoud en het verloop van de gesprekken ervaren hebben en verder zien.

Aantal sessies en frequentie

Bepalen hoeveel sessies er nodig zullen zijn en hoe frequent we zouden afspreken, doe ik graag gaandeweg de therapie in overleg met jullie. Het aantal sessies en de frequentie ervan wordt namelijk door verschillende factoren bepaald, wat maakt dat dit voor elke individuele therapie en elke koppeltherapie verschillend is.