Wie ben ik

Na het afronden van mijn studies, Master in de klinische psychologie (KUL, erkenningsnummer psychologencommissie: 852110579) en Master in de Seksuologie (KUL) ben ik gedurende twee jaar werkzaam geweest op het Centrum voor Klinische Seksuologie en Sekstherapie (CeKKS, de voormalige Dienst Context) en op de Raadpleging Vrouwelijke Seksualiteit in het UZ Leuven. Daarna ben ik gedurende 6 jaar werkzaam geweest op het Multidisciplinair Borstcentrum (MBC, UZ Leuven) en op de dienst Oncologische Heelkunde (UZ Leuven), waar ik psychologische en seksuologische ondersteuning kon aanbieden aan mensen die geconfronteerd worden met de diagnose (borst)kanker. Sinds april 2019 ben ik deeltijds werkzaam in het UZA op de diensten: urologische oncologie, hepatobiliaire oncologie en endocriene oncologie als psycholoog en seksuoloog. Daarnaast werkte ik van 2013 tot en met 2020 als psycholoog-seksuoloog en relatietherapeut in Senses Praktijkhuis (Mortsel). Sinds 2019 ontvang ik ook cliënten in mijn eigen praktijk in Antwerpen-Centrum.

Om mij verder te bekwamen tot relatietherapeut volgde ik nog een vierjarige specialisatieopleiding in de Relatie- en Gezinstherapie (systeemtherapie) die ik afgerond heb in 2017. Tenslotte neem ik op geregelde tijdstippen deel aan intervisie- en supervisiemomenten en school ik mij regelmatig bij aan de hand van het lezen van vakliteratuur en het bijwonen van lezingen en workshops.

Overzicht opleidingen en werkervaring:

Overzicht beroepsverenigingen:

logo